Usui Reiki

Rei: Her yerde var olan
Ki: Yaşam Enerjisi
Reiki Japoncada “Evrensel Yaşam Enerjisi” anlamına gelir.
Pek çok Reiki uygulayıcısı bugün kullanılan Reiki tekniklerinin, önce Hindistan’da Buda tarafından, daha sonra da Hz. İsa tarafından kullanıldığına inanır. Bir kısım uygulayıcı da Reiki’nin doğuşunun Mu ve Atlantis uygarlıklarına kadar uzandığına inanır. Tabii ki, yazılı belge olmadıkça insanlığın bu bilgiye nereden ulaştığı kesin olarak söylenemez. Bununla birlikte aslında şifacılığın dünya coğrafyası üzerinde, değişik bölgelerde ve değişik isimler altında karşımıza hep çıktığını görürüz. Reiki ve benzeri öğretiler Eski Mısır’da, Anadolu’da Ocak-el verme sistemlerinde- ve Avustralya yerlileri Aborjinler’de de benzer şekillerde görülür. Anadolu’da şifacılığın halen “el alma- el verme” biçiminde sürdüğü de bilinmektedir.
Kesin olarak söylenebilecek bir şey vardır ki, o da Reiki’nin Dr. Mikao Usui tarafından, 19. yüzyılda yeniden keşfedildiğidir.
Japonya’da Gifu valiliğinin Yamagata bölgesinin Yago köyünde 15 Ağustos 1865’te doğan Dr. Mikao Usui Japonya’nın Kyoto kentinde küçük bir üniversitede hoca ve Hristiyan bir rahip olarak yaşamıştır. Bir pazar ayini vesilesiyle öğrencilerinden biri ona Kitab-ı Mukaddes’e kelimesi kelimesine inanıp inanmadığını sorar. Usui buna evet cevabını verir. Ancak öğrenci bundan tatmin olmaz. Hz. İsa’nın hastalara dokunarak şifa vermesinin mümkün olup olmayacağı hakkındaki tartışmaları Usui’nin hayatında büyük değişiklik yapar. Hemen ertesi gün iş sözleşmesini fesheder ve ABD’deki Chicago Üniversitesi’ne gitmek üzere yola çıkar. Orada Hristiyan metinler üzerine eğitim görür ve eski diller alanında doktora yapar.
Mikao Usui kendisini, Hz. İsa ve havarilerinin şifa dağıtmasının ardında yatan sırrı çözmeye adamasına rağmen aradığını bir türlü bulamamaktadır. Bu arada Buda’nın da şifa gücüne sahip olduğunu öğrenir. Bu bilgi, onun tekrar Japonya’ya dönüp orada Sanskritçe metinler ve Budist öğretileri üzerinde araştırmalarını sürdürmesine vesile olur. Aradığı cevapları bir türlü bulamayan Mikao Usui yaşam amacının nasıl elde edilebileceği üzerine tavsiye almak üzere bir Zen üstadına gider. Üstat “Eğer bunu bilmek istiyorsan ; öl !” der.
“Kendini bilmek”, “Ölmeden önce ölmek” tasavvufta da önemli hedeflerdendir.
Keşişin tavsiyesi onu Kurama Dağına gidip orada 21 günlük bir meditasyon yapmaya ve ‘Lotus Pişmanlığı/Tövbesi’ denen orucu tutmaya yönlendirir. Kurama Dağında 20 gün boyunca oruç tutup, tövbe eden, Yaratana yakaran Usui 21. Gün çok güçlü bir ışığın kendisine doğru geldiğini, içinde bazı Sanskritçe semboller olduğunu, ışığın başından bedenine girdiğini, tüm bedeninin ışıklar içinde kaldığını fark eder ve kendinden geçer. Kendine geldiğinde güçlü bir enerjiyle doludur ve sonrasında karşısına çıkan insanların hastalıkları onlara dokunduğunda iyileşmeye başlamıştır.
Kurama dağındaki tecrübeden sonra Dr. Usui’nin Reiki’yi öğretmek amacıyla Japonya’da seyahat ettiği söylenmektedir. Daha sonra Kyoto’da yoksul kişilerin yaşadığı bir semtte kalır ve yedi sene boyunca Reiki uygulamalarıyla onlara yardımcı olur. Ancak Reiki sayesinde şifa bulup her yönden yaşamlarını değiştirdiğini zannettiği kişilerin, aradan zaman geçince tekrar eski durumlarına geldiklerini ve onlara yeni bir yaşam tarzı aktaramadığını fark eder.
Bunun üzerine gerçek şifanın ancak kişinin kendi isteğiyle mümkün olabileceğini anlamış ve Japon imparatorunun bir şiirinden esinlenerek Usui Reiki Prensipleri olarak bilinen prensipleri oluşturmuştur.
Özellikle bugün öfkelenme !
Özellikle bugün endişelenme !
Annene, babana, hocana ve var olan bütün canlılara saygılı ol!
Ekmeğini dürüstçe çalışarak kazan.
Tanrı’nın zengin hediyeleri için (sonsuz bereket için) şükran duy!
Usui Reiki’nin üç büyük üstadından ikincisi Japonya’da bir deniz subayı olan Dr. Chujiro Hayashi’dir. Dr. Chujiro Hayashi, 1879-1941 yılları arasında yaşamış. Dr.Usui’nin ölümünden sonra Tokyo’da kendi Reiki kliniğini kurmuş. Ayrıca Reiki uyumlamasını ve Reiki uygulamasında kullanılan el tekniklerini geliştirmiştir.
reiki
Üçüncü üstad Bayan Takata’dır. Hawaii’li genç bir kadın olan Hawayo Takata 1935 yılında bir tümörü ameliyatla aldırmak için Japonya’ya gelmiştir. Ameliyat hazırlıkları sırasında içsel bir ses ona ameliyatın gerekli olmadığını, iyileşmek için başka bir yolun daha olduğunu söylemiştir. Sonrasında Reiki ile tümörü şifa bulan Bayan Takata Reikiyi Batıya tanıtan kişidir. Bilindiği kadarıyla 1974 yılına kadar Reiki’nin tek üstadı Bayan Takata idi. Daha sonra öğrencilerinden bazılarını inisiye etmeye ve reiki üstadı olarak yetiştirmeye başlamıştır. 1980 yılında ölümüne kadar torunu Phyllis Furumoto dahil 22 Reiki üstadını inisiye etmiştir.
Reiki Batıda genel olarak bir şifa sistemi olarak tanıtılsa da, Reiki’nin gelişmesi için orijinal sürükleyici gücün sistem vasıtası ile deneyimlenebilen, kişinin yaşamda gerçek amacını bilmesi ve hoşnut olması, kendini iyileştirmesi ve ruhsal uyanışa tamamen ulaşması gibi kişisel yararlar olduğu görülüyor.
Bugün öfkelenme. Üzülme. Şükran duy. İşinde gayretli ol. İnsanlara nazik ol. Usui Sensei bunları ” mutluluğu davet etmenin gizli yöntemleri”, ”çoğu hastalıkların spiritüel ilacı” olarak adlandırdı.
Gerçek spiritüel doğamızı kavradığımız zaman, yaşamlarımız dönüştürülür ve yaşamlarımızın tüm alanlarında sevgiyi ve uyumu algılamaya başlarız. Sınırlandırıcı düşünce modellerini ve negatif enerjileri bırakmaya başlarız ve dikkatimizi daha şefkatli olmaya odaklarız. Ayrıca daha alt egomuzun isteklerini salıveririz ve tüm varlıklar için uyum, huzur ve mutluluk tesis etmeye doğru çalışmaya başlarız.
Evrende her şeyin kendine has bir titreşim hızı vardır. Çevremizde yer alan, bizim titreşim hızımızdan düşük ya da yüksek olan diğer titreşimlerden, olumlu ya da olumsuz etkileniriz. Reiki yapılan süreç, kişinin titreşim hızının dengelendiği süreçtir.
Reiki’yi uygulamak için, uygulayıcı şifanın gerçekleşmesine niyet ederek ellerini iyileştirilecek kişinin üzerine koyar ve enerji akmaya başlar. REİKİ spiral şeklinde yedinci çakradan girip bedenden geçerek ellerden akar. Enerji kendi akışını yönlendirir. Uygulayıcıdan tam hastanın ihtiyaç duyduğu miktarda enerji çekilir. Tüm bunlar şifacının direkt bilinçli müdahalesi olmadan gerçekleşir.
Tek başına enerji şifası zihin veya bedenin bir düzensizliğini ortadan kaldırabilir, ancak hastalığın mesajını almadıkça ve sonuç olarak titreşiminizi yükseltmedikçe gerçek iyileşme olmaz. Eğer mesaj alınmazsa, sadece başka bir hastalığı geliştirdiğinizi görürsünüz.
Reiki şifası enerjinize uyum getirir ve bilinçliliğinizde veya titreşiminizde değişimler yaratarak zihin ve bedenin gerçekten temel iyileşmesine yardımcı olur.
Usui Reiki 1 uyumlandığınızda kendinize, diğer insanlara, bitkilere, hayvanlara dokunarak Reiki enerjisi verebilirsiniz.
Usui Reiki 2 uyumlandığınızda sembolleri öğrenir, sembolleri kullanarak uzağa ve yakına Reiki enerjisi verebilirsiniz.
Usui Reiki 3 uyumlandığınızda Reiki Master olur ve siz uyumlama yapmaya başlarsınız.

KAYNAKÇA:
Reiki – Horst H. Günther, Brigitte Müller
1.Derece İçin Uygulamalı Reiki, Nazmi Musal
2.Derece İçin Uygulamalı Reiki, Nazmi Musal
Mutluluk Veren Sağlık, Petek Kitamura
Reiki Esasları, Diane Stein

İçeriği paylaşın: